Rensning af havedam

Få klart vand i din havedam med vandrensende planter

Du kender det sikkert godt, hvis du selv har en havedam i baghaven. Der skal ikke meget til, før vandets kvalitet ændrer sig. Årstiderne bringer forskellige udfordringer med sig, der gør det svært at rengøre og vedligeholde sin havedam. Det kan være efterårsblade fra haven, der dækker vandoverfladen, eller algeproblemer der kan opstå, når vandet ikke er i balance.

Men hvordan ved du, at din havedam er i balance? Og hvordan kan du rengøre og vedligeholde bassinet, så det hjælper dyrelivet og biodiversiteten i haven? Svaret skal findes hos naturens egne kræfter. Du kan nemlig bruge vandrensende planter til at holde havedammen flot og ren.

Vanrensende planter i en havedam

Er din havedam i balance?

Hvad er nøgleordet, hvis du vil til bunds i havedammens problemer? 

Alger. Hverken for mange eller for lidt. 

Der skal nemlig være alger i et bassin, før vandets generelle økosystem er i trivsel. Hvis hele vandoverfladen f.eks. er dækket af blade og ikke får lys eller ilt over en længere periode, vil vandet blive tømt for alger. Altså tømt for liv. Men for mange alger kan også gøre din havedam til en sump, hvor de har fået lov til at sprede sig og overtage.

Med den rette balance i vandet vil du opleve et sundt økosystem og et rent havebassin, der for det meste kan rense og klare sig selv.

Der er mange måder at holde algebestanden begrænset. Hos Eco Island tror vi på, at vejen til et bedre vandmiljø starter hos naturen selv. Vi har længe forsket i naturlige vandrensningssystemer, der bruger naturens egne kræfter til det hårde arbejde. For hvorfor bruge tid på noget, som naturen i sidste ende kan klare selv?

Rensning af havedam ved hjælp af planter

Eco Island producerer flydehaver, der skal hjælpe med at opretholde havedammens naturlige økosystem. Det er en lille platformsø, som du sætter ud i din dam eller sø med forskellige typer planter på. 

Flere flydehaver i sø med vandrensende planter på toppen

Planternes rødder arbejder som et naturligt filter, der suger næringsstofferne i vandet. Det er en effektiv form for vandrensning, da algerne lever af de samme næringsstoffer og derfor ikke får nok energi til at sprede sig. 

Vores flydehaver er en løsning, der forbedrer vandkvalitet og biodiversiteten i haven. Næringsstofferne i vandet giver planterne på flydeøen de ideelle forudsætninger til at vokse sig store og flotte. 

Hvilke vandrensende planter skal du vælge til din flydehave?

Der er mange forskellige planter, der trives med rødderne direkte i vand. Det giver dig et hav af muligheder, når du skal installere din vandrensende flydehave og vælge planterne til den. Når du besøger havecentre og planteskoler, anbefaler vi, at du spørger efter sumpplanter. 

Sumpplanter har arter, der arbejder bedst med vandkvaliteten i dam og søer. Du kan spørge dit lokale havecenter om græsplanter fra Star-slægten som Nikkende og Stiv Star samt Lysesiv, Spiral-lysesiv, Søkogleaks, almindeligt og høj Sødgræs. 

Er du mere til blomstrende planter, der kan tiltrække insekter og skabe liv i haven? Så er det vores organiske flydehave, du skal overveje. Her er der fokus på det flydende blomsterbed, der kan hjælpe biodiversiteten på vej og blive havens insekthotel. 

Som et selvrensende filter til havedammen

Specielt vores vandrensende flydeø er skabt med biologisk vandrensning i tankerne. Vi har inkorporeret et ekstra biologisk filter, der øger flydehavens filtrerings- og rensningskapacitet, så man hurtigere opnår en positiv effekt på vandkvaliteten. 

Vores flydehave samarbejder godt med de vandrensende og iltgivende planter. Det er en nem måde, hvor du kan sende planterne ud på dybere vand, hvor de arbejder mere effektivt. Her renser de og giver ilt til dyrelivet i dammen. Meget mere end f.eks. sumpplanter, der placeres langs kanten af bassinet. Når du placerer planterne på en flydeø, formår du også at begrænse deres kraftige vækst, så de ikke overtager hele havedammen, som ofte kan være tilfældet.

Naturlig vandrensning når det er bedst

Hvorfor ikke bruge naturens egne ressourcer, når det kommer til vandrensning? Hvis du ønsker rent vand i din havedam, er svaret lige foran dig. For hvordan håndterer naturen selv sine udfordringer? 

Ligesom i akvarier, søer og floder, så skal vandet bruge liv og planter, før økosystemet fungerer. Planterne har en helt speciel arbejdsopgave, når det gælder vandrensning. Hvis du søsætter en flydehave med sumpplanter, vil deres rødder automatisk skabe ilt. 

FLydeø i havedam med sumpplanter på toppen

Fordi sumpplanter har levet i mange tusinder år i vandområder med ingen eller minimal iltforsyning, har de en helt særlig evne til selv at skabe det. Derudover vil din flydehave automatisk skabe skygge i sø eller havedam. Det medfører en lavere vandtemperatur og mørke - to ting, som alger ikke trives i. 

Du skal dog være opmærksom på, at havedammen ikke tåler fuldstændig overdækning. For som vi nævnte før, har en sund havedam altid lidt alger i sig. Alger er ikke en skurk i vandet, hvis bestanden holdes i skak. Og hvis du overdækker havedammen fuldstændigt, vil vandet mangle både ilt og de alger, der sørger for at balancere økosystemet.