Q&A

Hvordan virker flydehaven?
Flydehaven virker dels ved at rense vandet for overskud af næringsstoffer, idet planterødderne optager en del af de opløste næringsstoffer fra vandet og bruger dem som byggesten i deres vækst. Desuden vil den biofilm, der etableres på og omkring rodnettet omsætte opløste næringsstoffer og dermed fjerne dem fra havedammen. Ydermere er de materialer, vi har brugt til at bygge flydehaven kendt for at skabe optimale betingelser for de mikroorganismer, der også er helt essentielle for at rense vandet. Bemærk! Der vil være en række lokale omstændigheder, der er afgørende for flydehavens vandrensende kapacitet blandt andet om vandet er stillestående eller strømmende, mængden af ilt i vandet og andre faktorer.
Flydehaven virker desuden som insekthotel, idet planterne er nøje udvalgt ud fra et højt biodiversitets indeks, og hvis du har særlig interesse for dette, så spørg os endelig, så sender vi dig gerne yderligere info-materiale om hvilke insekter, de forskellige især blomstrende planter er gode for. Planterødderne har en helt særlig funktion, idet de skaber gode skjulesteder for fiskeyngel og havedammens mindre fisk, mens flydehaven i sig selv skaber skygge og skjul for alle fisk og samtidig kan forsinke eller undgå at vandet fryser til om vinteren.

Hvor mange flydehaver skal jeg anlægge?
Vi anbefaler, at du starter med én flydehave og så udbygger over tid, når du har fået erfaring med flydehaven. Hvis du vælger at anlægge flere flydehaver kan du desuden selv vælge, om flydehaverne skal kobles sammen eller flyde hver for sig.
Hvis det primære formål med flydehaven er at skabe mere biodiversitet og bedre trivsel for dine fisk, så afgøres antallet af flydehaver i virkeligheden af dine egne ønsker.
Hvis du primært har fokus på vandrensning, så anbefaler vi dels, at du vælger den firkantede flydehave med ekstra filtreringskapacitet tilplanter med vandrensende planter (se vores plantepakke) og at flydehaverne dækker 6-12 % af overfladen på din havedam.

Er der et max. antal flydehaver jeg kan anlægge i min havedam?
Af hensyn til den økologiske tilstand i din havedam anbefaler vi, at du maksimalt må dække 12-15% af vandoverfladen i din havedam. Dette afhænger dog af en række faktorer såsom vandgennemstrømning, antal fisk i vandet, om du tidligere har haft problemer med alger, om du ilter dit vand m.m.

Hvordan forankrer jeg flydehaven?
Forankring er ikke nødvendig, men hvis du ønsker er det muligt at bringe f.eks. et jordspyd til forankring på bredden, idet alle flydehaver er forsynet med 4 små “øjer” som du kan bruge til at fæstne flydehaven til bredden. Du kan også uden problemer lade flydehaven bevæge sig rundt i havedammen. Vær dog opmærksom på, at flydehaven naturligt vil blive trukket hen mod din skimmer eller dine filtre, hvis disse er meget kraftige.

Hejresikring
Flydehaven i sig selv giver fiskene et skjulested, men hvis du har problemer med fiskehejrer anbefaler vi, at du installerer en af de hejresikringer, som mange forhandlere af udstyr til Koikarper tilbyder.