Insekthotel i havedammen

Hvad kan et insekthotel bidrage med? 

Insekter er potentielt nogle af de mest undervurderet dyr på trods af, at de faktisk er nogle af de aller vigtigste for vores haver og biodiversitet. Insekter er vigtige, fordi de bestøver havens blomster, de fungerer også som føde for andre dyr eksempelvis andre insekter, fugle og pindsvin, og derudover fremmer de biodiversiteten. Insekter er derfor absolut nødvendige for sundheden i haven. Derfor kan det være oplagt at lave et insekthotel.

Et insekthotel lyder måske ikke specielt tiltalende, men det er faktisk noget af det bedste, som du kan tilføre din have for at bidrage til dens sundhed. Insekthoteller kan blive brugt i haven for at tiltrække nyttige insekter som bier, sommerfugle eller andre bestøvere. Insekthoteller kan faktisk bruges til at skabe en levende have, som bidrager til det organiske og sunde have miljø – et slags uberørt område, der er ideelt for havens mange besøgende.

Her er en Flydeø især oplagt, fordi den kan fungere som et insekthotel, da den ikke bliver beskåret eller rørt ved i løbet af året. Derved får du altså skabt et rum for insekter og andre levende dyr, men uden at du skal have dem summende rundt lige ved siden af terrassen. Placeringen af insekthotellet behøver nemlig ikke nødvendigvis at være på land. Man kan sagtens lave et insekthotel på vandet, hvilket lige præcis er muligt med en Flydeø fra Flydehaver

 

DIY insekthotel

På langt de fleste hjemmesider, der har med have og skov at gøre, kan man købe insekthoteller, som allerede er lavet. Derudover er langt de fleste lavet, så de kan blive placeret på land. Men det er ikke kun på land, at insekthoteller kan blive placeret. Et insekthotel kan nemlig sagtens blive placeret på vand, da mange insekter og bestøvere kan flyve.

Et insekthotel er normalvis et kunstigt skabt habitat, som giver insekterne et sted at bo, overvintre, formere sig og søge skjul. Men med en flydeø bliver insekthotellet meget tættere på et naturligt skabt habitat, da insekthotellet skabes ved hjælp af naturlige blomster og planter, som vokser og tilsammen skaber et tæt miljø, hvor insekterne har mulighed for at lande og søge ly.

Det charmerende ved at lave et insekthotel på flydeøerne er, at du selv har mulighed for at designe og tilpasse din flydeø ved selv at vælge, hvilke blomster eller grønt, der skal vokse frit og uhæmmet på din flydeø. Det betyder, at du kan vælge, hvorvidt dit insekthotel skal skabes af tunge, lette, stærke eller årstidsbestemte blomster og planter. Derudover kan valget af blomster også have en indvirkning på, hvilke insekter du tiltrækker til din have, så på den måde kan du også være med til at bestemme, hvilke insekter der skal bidrage til din haves biodiversitet og sundhed.

 

Hvorfor skabe et insekthotel?

I løbet af de sidste mange år er antallet af insekter i Danmark faldet. Derudover er der færre og færre gamle hule træer, fordi vi har brugt meget energi på at holde vores haver perfekte og poleret. Det har gjort, at insekterne har haft sværere ved at bosætte sig og lægge æg, hvilket har bidraget til en at bestøvningen af pollen er mindsket. Dette har direkte effekt på vores havers biodiversitet. Men hvorfor er det vigtigt, at vi tager hensyn til biodiversitet?

Biodiversitet skaber et bedre miljø for vores natur og Danmarks mange plantearter, insekter og dyreliv. Det er et koncept, der giver plads til at lade natur være natur. Derudover bidrager biodiversiteten til, at naturen og de mange vigtige økosystemer gror på sine egne præmisser. Du kan læse endnu mere om biodiversitet på vores indlæg om biodiversitet i haven

 

Et insekthotel på en flydeø er starten på en sundere og vildere have

Vi har i mange år haft et mål om, at have en snorlige have. Derfor ser vi ofte, at vi går langt for at holde vores haver pæne. Det gør vi ved, at vi luger, vander og beskærer. Vi passer på småfuglene ved at sætte mad ud og inviterer til at haven er for alle – store som små. Men desværre glemmer vi tit insekterne. Og der hvor insekterne trives, er i de vilde og utæmmet terræn. Heldigvis er det i dag blevet mere og mere populært med en vild have, der i højere grad afspejler den vilde natur. Derfor er flydeøer absolut fantastiske for dig at sætte i din havedam, fordi den kan bidrage til netop dette. Og hvorfor kan den så det?

Det kan den, fordi ved at skabe vild natur i din havedam, så tiltrækker du flyvende insekter, bestøvere og andre dyr, som kan være med til at sprede pollen rundt omkring i haven. Den her pollen er altså med til at flytte frø rundt omkring i din have, som bidrager til, at flere planter og blomster kan vokse.