Gode vandplanter til din havedam

Når du køber en flydeø hos Flydehaver.dk, er der mange forskellige vandplanter, du kan vælge at søsætte i din havedam.

Havedamsplanter kan have forskellige funktioner og påvirke vandets økosystem på mange forskellige måder. Det kan derfor være en god idé at overveje, hvilke plantearter du køber til din flydeø.

Vandplanter på flydeø i sø

Køb de rigtige havedamsplanter til din flydehave

Flydehaver by Eco Island tilbyder to forskellige modeller af flydeøer, der har hver sin funktion, når de søsættes i havedamme eller søer. Vores Vandrensende Flydehave er en velegnet filterø, mens vores Organiske Flydehave skaber liv og biodiversitet i både din have og i dammen. Derfor anbefaler vi også forskellige typer vandplanter og flydeplanter til de to varianter.

Vores flydehaver skal give din havedam de bedste forudsætninger for et sundt og velbalanceret økosystem.

Vores to varianter har forskellige fokusområder, og det har en betydning for, hvilke vandplanter du skal vælge. Når planternes egenskaber afspejler flydehavens, vil det give de bedste betingelser for vandkvaliteten og livet i din havedam eller sø.

Flydehaver by Eco Island

Vandplanter, der renser din havedam

Hos Flydehaver.dk har vi i mange år arbejdet med naturlige vandrensningssystemer, hvilket vores vandrensende flydehave afspejler. Her har vandplanter en helt speciel rolle for vandets algebestand og generelle trivsel. Når vi taler om naturlig vandrensning, taler vi om den biologiske proces, som planterødder kan skabe i vandet. De suger næringsstoffer til sig og holder antallet af alger nede. Du kan læse mere om den naturlige vandrensning her.

Udover at skabe fiskeskjul, der specielt er velegnet til KOI-karpedamme, så giver vores flydehaver også de bedste forudsætninger for vandplanternes trivsel. De transporterer nemlig planterne ud på dybere vand, hvor de ellers typisk vil sidde i havedammens vandkant. Specielt de arter af vandplanter, der renser og giver ilt til vandet, trives på dybere vand. Havedamsplanter med denne funktion har størstedelen af sin vækst under vandet, da det er herfra, den skaber ilten.

Men hvilke arter af vandplanter er det så, du skal vælge til den vandrensende flydehave?

Sumpplanter af forskellige arter

Der er rigtig mange planter, der trives med rødderne i vand, men specielt sumpplanter er populære i havedamme. Sumpplanter er en overordnet betegnelse for et hav af plantetyper, der vokser i mere eller mindre våde habitater. Sumpplanter inkluderer bl.a. diverse græsarter og blomstrende planter.

Græsarter

Græsarterne, vi anbefaler til din vandrensende flydehave:

 • Star-slægten, bl.a. nikkende og stiv star
 • Lysesiv
 • Spiralis
 • Sø-kogleaks
 • Almindeligt sødgræs og høj sødgræs

Græsarterne, som er listet ovenfor er udbredte i den danske natur, og du kan finde mange af deres sorter i havecentre eller planteskoler. 

Star-slægten er specielt velegnet til den vandrensende flydehave, da det er prydgræs, som stortrives i fugtige forhold og kan overleve i områder, hvor næringsindholdet er minimalt. Lysesiv og Spiralis (Spiral-lysesiv) er græsarter, du ofte finder ved kanten af søer og havedamme, da græsset ikke må udtørre. Sø-kogleaks er en finurlig sumpplante, der nemt kan sættes på dybt vand og holde vinteren ud, mens almindeligt og høj sødgræs trives ved våde og næringsrige miljøer. 

Nikkende star vandplante

Vandplanter, der skaber biodiversitet i haven og vandet

Interessen for havens mange insekter, dyr og forskellige plantearter er steget i takt med, at vi gerne vil passe bedre på klimaet. Biodiversitet og organiske løsninger er i høj kurs, når danskerne går i haven. 


Vi har skabt den Organiske Flydehave, der i modsætning til den vandrensende, har megt af sin pragt ovenover vandoverfladen. Den organiske flydeø er perfekt til de blomstrende planter, så du kan søsætte et smukt, flydende blomsterbed i din havedam eller sø. Med blomstrende planter på toppen bliver flydeøen hurtigt havens insekthotel, der skaber liv og biodiversitet samt bliver et perfekt skjul for fiskeyngel.

Vælg blomstrende planter til din organiske flydehave

Der er mange planter, der kan overleve, og ligefrem trives, uden de står i jord. Det er denne type, som egner sig specielt godt til at stå på vores flydeøer. De planter, som vi anbefaler til den organiske flydehave, er specielt dem, der blomstrer i sommerperioden og tiltrækker liv fra insekter.

Blå iris

Blomstrende planter

 • Gul og blå iris
 • Almindelig Mjødurt
 • Almindelig Kattehale
 • Engkabbeleje
 • Forglemmigej
 • Kaffelilje

Specielt Gul iris egner sig vores flydehave, da den ofte står vådt ved damme og vandhuller.

Den Almindelige Mjødurt varierer i højden og kræver netop et fugtig og næringsrigt underlag, før den bliver størst. Den dufter kraftigt og tiltrækker insekter med sit blomsterstøv.

Den Almindelige Kattehale er en farverig, blomstrende plante, der trives med rødderne i havedamme. Den tiltrækker specielt sommerfugle, når den blomster.

Biodiversitet med farverige blomster og insekt

Engkabbeleje findes ofte ved vandkanten af havedamme og blomstrer med små, gule blomster.

Forglemmigej er en populær haveplante, der kommer som flere forskellige arter. Den trives omkring og ved havedammen, hvor den giver smukke, lyseblå og gule blomster.

Kaffeliljen blomstrer i efteråret med farverige, røde blomster. Du ser den også tit ved kanten af havedammen.

På vores Organiske Flydehave kan du også søsætte alle vandplanter, som vi beskrev ved den Vandrensende Flydehave. Den organiske ø er fremstillet så meget som muligt af organiske materialer, der nedbrydes naturligt efter 2-5 år. 

Ved begge flydehaver anvendes en speciel plasttype, som ikke har afsmitning, når den bruges i vand. Hele vores produktion bliver foretaget i Danmark.