Biodiversitet i haven

Er du et udemenneske, der sætter pris på den vilde og utæmmet natur? Så har du sikkert hørt om biodiversitet. I de seneste par år har der været meget snak om biodiversitet i haven, hvor den snorlige og minimalistiske have bliver erstattet med en mangfoldig naturhave, hvor alle levende organismer bydes velkommen. 

Biodiversiteten er med til at skabe et bedre miljø for Danmarks mange plantearter, insekter og dyreliv. Det er et koncept, som skal give plads til naturen og de mange vigtige økosystemer, der opbygges, når naturen får lov til at gro på sine egne præmisser.

Blomster og planter i naturhave

Hvad betyder biodiversitet?

Biodiversitet har hele sin betydning gemt i ordet. Kort fortalt er det en betegnelse for biologisk diversitet, altså variationen af levende organismer på et bestemt sted. Det er betegnelsen for en vild natur i balance, der får lov at gro og blomstre med sine mange økosystemer intakte. 

Her er der plads til alt levende, både i vand, på land og i luften. Biodiversitet er variationen af liv, som selvfølgelig inkluderer dyr og insekter, men også bakterier, svampe, planter, alger og andre mikroorganismer. 

Hvorfor er biodiversitet vigtigt i haven?

Biodiversitet i haven er en måde, hvorpå haveejere skaber et naturvildt fundament til det liv, der ellers er truet af landbrug og bebyggelse. Derudover skriver Miljøstyrelsen, at Danmarks biodiversitet også bliver presset af ikke-hjemmehørende invasive arter og generelle klimaforandringer. Jo flere naturhaver, vi anlægger, jo mere giver vi plads til det liv, der fortsat bliver nedprioriteret i vores industrielle verden.

Hvordan skaber jeg biodiversitet i min have?

Vi udrydder desværre rigtig mange dyr og planter på verdensplan. Og der er selvfølgelig en masse faktorer, som almindelige haveejere ikke kan gøre noget ved. Det er dog muligt at gøre en forskel for Danmarks naturliv, hvis bare du har et lille stykke naturgrund til rådighed. Der skal nemlig ikke særlig meget til at skabe gode betingelser for en høj biodiversitet.

Naturhave med planter og liv


Det hele starter med botanikken. Sørg for at anskaffe et stort og bredt udvalg af planter, der alle har forskellige funktioner i naturen. Forskelligartede planter tiltrækker hvert sit dyreliv, der giver dig et blomstrende økosystem på den anden side af havedøren. 

Diversiteten i planter beskytter også området for de udfordringer, der kan opstå i løbet af årets mange sæsoner. Har du f.eks. en plante, der bliver angrebet af sygdom eller skadedyr, vil den mangfoldige naturhave være bedre rustet til at beskytte sig selv. Det har den f.eks. svært ved, når der kun står én type plante i bedet. 

En ægte naturhave

Biodiversitet giver plads til liv og trivsel i haven. Hvis du planlægger at omlægge til en naturhave, vil du opleve 

En af de helt store forudsætninger for biodiversitet i haven er et giftfrit miljø. Det giver nok sig selv, men sprøjtemidler, myregift og ukrudtsudryddelse hører ikke hjemme, hvis du drømmer om en ægte naturhave. Det betyder også, at du skal lære at nyde den vilde natur, også når den breder sig. 

Skab en helt naturlig havedam

Hos Flydehaver betyder biodiversitet rigtig meget for vores produkter. Vi har brugt mange år på at forske i helt naturlige vandrensningssystemer, der gør brug af naturens egen filtrering og samtidig bidrager til en højere biodiversitet i miljøet uden for havebassinet.

Og hvordan gør vi så det? Vores flydehave er en planteø, du sætter ud i din havedam med rødderne i vandet. Det er et paradis for dyrelivet både under og over vandkanten. Den skaber en naturlig balance i vandet, men giver også plads til et rigt insekt- og dyreliv med planter, græs og hamp på toppen.

Flydeø med planter i en sø

Biodiversitet i vandet er også vigtigt

Vores flydehaver bruger planterne på toppen til at rense vandet i havedammen. Planterødderne optager næringsstofferne i vandet, hvilket nedsætter bestanden af alger, forbedrer vandkvaliteten og skaber vand- og iltgennemstrømning til dyrelivet i dammen. Rødderne bliver del af en vild undervandsverden og skaber en mikro-vildmark til de fisk eller organismer, der findes i vandet. Planteøen er det perfekte læ- og skjulested for bl.a. Koikarper, og den holder også din havedam frostfri i længere tid om vinteren.

Både den organiske og vandrensende flydehave er fri for kemikalier og kræver ingen strøm eller energitilførsel. Udover at forbedre vandkvaliteten og livet i din havedam, tilføjer de også en masse til naturen ovenover vandkanten. 

Et flydende blomsterbed, der giver haven og vandet liv

Specielt vores organiske flydehave er tiltænkt som blomsterø, hvor smukke planter kan vokse frit og uhæmmet. Planterne vil trives i bedste velgående, da rødderne konstant ligger i vand og suger dammens næringsstoffer til sig. Flydehaven holder bestanden af alger nede og giver skjul for fiskeyngel.

Du får en planteø, der er fri for kemikalier og produceret af organiske materialer. I løbet af 2-5 år vil de nedbrydes, uden det går ud over for vandkvaliteten. Plasten, der er brugt, er godkendt til vand, så intet smitter af og påvirker økosystemet.

Flydehave med blomster i en sø